Tour khởi hành ghép đoàn Hà Nội - Sapa

Tour du lịch Sapa 30/4
3 ngày 2 đêm
Khởi hành: 01/05/2015
Xuất phát tại: Hà Nội
Điểm đến: Sapa, Cát Cát, Hàm Rồng
Giá: 2.650.000 VNĐ
Xem ngay
Du lịch Sapa 30-4
3 ngày 4 đêm
Khởi hành: 26/4/2013 27/4/2013 28/4/2013
Xuất phát tại: Ga Hà Nội
Điểm đến: Sapa, Cát Cát, Hàm Rồng, Thác Bạc
Giá: 3.980.000 VNĐ
Xem ngay
Tour du lịch Sapa: Sapa - Ý Linh Hồ - Lao Chải - Tả Van - Sử Pán - Bản Hồ
3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Xuất phát tại: Ga Lào Cai
Điểm đến: Sapa, bản Ý Linh Hồ, bản Lao Chải, bản Tả Van, Sử Pán, Bản Hồ
Giá: 1.500.000 VNĐ
Xem ngay
Tour du lịch Sapa: Sapa - Ý Linh Hồ - Lao Chải - Tả Van - Giàng Tả Chải - Bản Hồ - Nậm Toong
4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Xuất phát tại: Ga Lào Cai
Điểm đến: Sapa, bản Ý Linh Hồ, bản Lao Chải, bản Tả Van, Giàng Tả Chải, bản Hồ, Nậm Toong
Giá: 2.000.000 VNĐ
Xem ngay
Tour du lịch Sapa: Sapa - Ý Linh Hồ - Lao Chải - Tả Van - Giàng Tả Chải - chợ Bắc Hà
2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Xuất phát tại: Ga Lào Cai
Điểm đến: Sapa, bản Ý Linh Hồ, bản Lao Chải, bản Tả Van, Giàng Tả Chải, chợ Bắc Hà
Giá: 1.300.000 VNĐ
Xem ngay
Tour du lịch Sapa: Cát Cát - Sín Chải
2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Xuất phát tại: Ga Lào Cai
Điểm đến: Sapa, Cát Cát, Sín Chải
Giá: 1.200.000 VNĐ
Xem ngay
Chinh phục Đỉnh Fansipan (Trạm Tôn)
2 ngày 3 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Xuất phát tại: Ga Trần Quý Cáp, Hà Nội
Điểm đến: Sapa, Đỉnh Fansipan
Giá: 1.700.000 VNĐ
Xem ngay
Tour du lịch chinh phục Đỉnh Fansipan
3 ngày 4 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Xuất phát tại: Ga Trần Quý Cáp, Hà Nội
Điểm đến: Sapa, Đỉnh Fansipans
Giá: 2.000.000 VNĐ
Xem ngay
Tour Sapa: Hà Nội - Sapa - Hà Nội
3 ngày 4 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Xuất phát tại: Ga Trần Quý Cáp, Hà Nội
Điểm đến: Sapa, Núi Hàm Rồng, Bản Cát Cát
Giá: 1.500.000 VNĐ
Xem ngay
Hà Nội - Sapa - Hà Nội
2 ngày 3 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Xuất phát tại: Ga Trần Quý Cáp, Hà Nội
Điểm đến: Sapa, Núi Hàm Rồng, Bản Cát Cát
Giá: 1.200.000 VNĐ
Xem ngay

Chương trình dành cho khách đoàn

Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Hà Khẩu - Hà Nội
Giá từ: Liên hệ ETV | Phương tiện: Tàu hỏa | Khởi hành:
Điểm đến: Sapa, Hà Khẩu
Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Bắc Hà - Hà Khẩu - Lào Cai - Hà Nội
Giá từ: Liên hệ ETV | Phương tiện: Tàu hỏa | Khởi hành:
Điểm đến: Sapa, Bắc Hà, Hà Khẩu
Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Bắc Hà - Hà Khẩu - Hà Nội
Giá từ: Liên hệ ETV | Phương tiện: Tàu hỏa | Khởi hành:
Điểm đến: Sapa, Bắc Hà, Hà Khẩu
Hà Nội - Lào Cai - Lao Chải - Tả Van - Cổng Trời - Thác Bạc - Hàm Rồng - Hà Khẩu - Lào Cai - Hà Nội
Giá từ: Liên hệ ETV | Phương tiện: Tàu hỏa | Khởi hành:
Điểm đến: Sapa, Lao Chải, Tả Van, Cổng Trời, Hàm Rồng, Hà Khẩu
Hà Nội - Tả Van - Bản Hồ - Sapa - Cổng Trời - Thác Bạc - Hàm Rồng - Hà Khẩu - Hà Nội
Giá từ: Liên hệ ETV | Phương tiện: Tàu hỏa | Khởi hành:
Điểm đến: Sapa, Tả Van, Bản Hồ, Hà Khẩu
Hà Nội - Sapa - Hà Nội
Giá từ: Liên hệ ETV | Phương tiện: Tàu hỏa | Khởi hành:
Điểm đến:
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ tour 01
0904 596 1380904 596 138
Hỗ trợ tour 02
097 959 01060121.908.1487
Hỗ trợ đặt vé tàu
097 959 01060121.908.1487
Hỗ trợ đặt phòng khách sạn
0904 596 1380904 596 138
Quản lý
0988 678 0640988 678 064
Khách sạn Sapa
Giá từ: 780.000 VNĐ
Giá từ: 735.000 VNĐ
Giá từ: 1.500.000 VNĐ
Giá từ: 3.465.000 VNĐ
Giá từ: 945.000 VNĐ